? سخنان بزرگان - هنــــر تجســمی

هنــــر تجســمی

مطالب و آثار هنــــری

سخنان بزرگان

اندیشه:

" کسی که فکر نمی کند، به ندرت دم فرو می بندد.

آیزاک نیوتن "

" آدمهای بزرگ و اندیشمند، بسیار اشک می ریزند.

اُرد بزرگ "

" اندیشه، دریایی است که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است.

یحیی برمکی "

" فکر شما هر چه باشد، شما همان هستید و محال است که بتوانید از فکر خود بزرگتر شوید و یا از حدود فکر خویش تجاوز نمایید.

موریس مترلینگ "

" اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را نوید دهد، ناتوان و بیمار است.

اُرد بزرگ "

" به فرزند عشق خود توانید داد، اما اندیشه تان را هرگز، که وی را افکاری دیگر به سر است؛ تفکراتی از آن خویشتن.

جبران خلیل جبران "

" برای شناخت آدمیان به جای کنکاش در اندیشه آنها، در پی شناخت پیشوای انگاره (فکر) آنها باشید.

اُرد بزرگ "

" اندیشه ها بزرگترین جنگنده های جهانند و جنگی که اندیشه ای در پی دارد، چیزی جز وحشی گری نیست.

گارفیلد "

" پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم، بر اندیشه های ما رخنه و اثر خواهند کرد.

اُرد بزرگ "

" افکار ما همانند درختان نارنج در گلدان نگهداری می شوند و به نسبت بزرگی گلدانی که ریشه های آنها را در خود دارد، رشد می کنند.

بولور "

" شما همان می شوید که درباره اش فکر می کنید.

برایان تریسی "

" ذهن به هر حال خالی نمی ماند؛ آن را با افکار مثبت پر کنید تا پریشانی و نگرانی در آن جای نگیرد.

برایان تریسی "

" ذهن و اندیشه مسئول به خطا افتادن بشر است.

نیچه "

" اندیشه و سخن ریش سفیدان، برآیند بردباری، مردم داری و سرد و گرم چشیدگی روزگار است.

اُرد بزرگ "

" چهارچوب نگاه ما زمینی است، اما برآیند اندیشه ما جنبه آسمانی نیز پیدا می کند.

اُرد بزرگ "

 

 

بقیه سخنان بزرگان در ادامه مطلب

اندیشه: 

 

" با اندیشه آشفته دانش آموختن، در گردباد آتش افروختن است.

رومارسس "

" آنچه اکنون هستیم نتیجه افکار ما تا امروز است.

برایان تریسی "

" سرنوشت آینده ما از کوشش جسمی ما نیست، از طرز فکرها و دیدگاه های ما است.

برایان تریسی "

" با افکاری که برای شما محدودیت ایجاد می کنند به مقابله برخیزید. بسیاری از آنها هرگز درست نیستند.

برایان تریسی "

" آرامش فکری را بالاترین هدف زندگی خویش قرار دهید و بر اساس آن برای زندگی خود برنامه ریزی کنید.

برایان تریسی "

" نحوه افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که امکان دارد تنها خواندن یک کتاب، پایه اندیشه ها و افکار او را بر مبنای جدید یا در مسیر خاص قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی، مسیر سرنوشت میلیونها انسان را در جاده مخصوصی بیندازد.

آلبرت انیشتین "

" نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوه به فعل در می آورد.

اونوره دو بالزاک "

" دانایان با عمل زندگی می کنند نه با اندیشه عمل.

کارلوس کاستاندا "

" زندگی شما بازتاب افکارتان است؛ اگر افکارتان را تغییر دهید، زندگی شما دگرگون می شود.

برایان تریسی "

" اندیشیدن، دشوارترین کارها است؛ شاید به این دلیل است که کمتر کسی زحمت آن را به خود می دهد.

هنری فورد "

" جایی که اندیشه ی تو هست، تجربه ی تو نیز هست؛ انسان همان گونه است که می اندیشد؛ از هرچه که می ترسم به سرم می آید.

ریچارد باخ "

" خوب اندیشیدن آن است که ما از مدل و نمونه ی کوچک داخلی دنیای وجود خودمان بر اساس دنیای بزرگ و حقیقی، تصویر درست و روشنی که سزاوار وجود خود ما است بسازیم.

آندره موروا "

" نگران کننده ترین چیز در دنیا آن است که مغز آدمی پر از اندیشه ها و احساس ها باشد، اما نتواند آنها را با هم جفت و مرتبط سازد.

هرودوت "

" این اندیشه که در جایی هنری خالص و به کلی جدا از زندگی یا دنیایی وجود داشته باشد که تشنگی ذاتی چشم را برآورد، بدون آنکه تایید و کمکی از ذهن یا حافظه بخواهد، مسلماً پذیرفتنی نیست.

اریک نیوتن "

" شاید در این اندیشه باشم که شایسته ی موقعیت بهتری هستم، اما کردارهایم نشان می دهند که گاهی اوقات به راستی به این مسئله باور ندارم.

اسپنسر جانسون "

" روی نیازهای واقعی خودت متمرکز شو، از گزینه هایت آگاه باش و به طور کامل، درباره ی همه ی گزینه هایت اندیشه کن؛ سپس بگذار که بهترین نتایج به آسودگی به سوی تو بیایند.

اسپنسر جانسون "

 " هر بشری می تواند در ژرفای اندیشه ی خود پناهگاهی بسازد و در آن جای امن، هر گلوله ی سنگین و گران و هر سخن نابجا و نیشدار و مسمومی را ناچیز شمرد.

 آندره موروا "

" اندیشه و هوش باید همان گونه که درخت دبق بر جای درخت بلوط مرده می روید، به روی پیری و کهولت گل فشانی کند.

مونتنی "

" به هر اندیشه و هوش و ادراکی، غذای ویژه ی خودش را باید تجویز کرد که مطابق با اشتهای آن اندیشه باشد.

آندره موروا "

" اندیشیدن آسان است و عمل کردن، سخت و دشوار. عمل کردن به دنبال اندیشه و نقشه و از روی تعمق و اندیشه پیدا کردن اش در جهان بسیار دشوار است.

گوته "

" این اندیشنده نیاز به کسی ندارد که رد و انکارش کند؛ وجود خودش برای این کار کفایت می کند.

نیچه "

" چگونه می تواند کسی اندیشمند شود، اگر دست کم یک سوم هر روزش را به دور از غوغا و شور، بی آدمیان و کتابها سر نکند؟

نیچه "

                                          ****************************

 

آرزو: 

 

 

" نرسیدن به آرزوها دردناک است، ولی رسیدن به آرزوها هم می تواند به همان اندازه دردناک باشد؛ زیرا همه چیز گذرا است.

بیل هریس "

" هنگامی که اراده می کنید به آرزو و یا هدفی برسید، هرگز اجازه ندهید هیچ کس یا هیچ چیزی شما را بازدارد.

اریک تیلر "

" هر آرزو و هدفی که داشته باشید، ممکن است از راههایی که فراتر از مرز انگاره ی شما است به حقیقت تبدیل شوند.

دایانا رابینسون "

" آرزومندی، بزرگترین امتیاز در این جهان است. آرزومندی، سبب کسب پول، قدرت و نفوذ می شود.

هنری چستر "

" خوشبخت، کسی است که آرزوهای بسیار دارد و آرزومند است که برای برآوردن آنها گام هایی بردارد.

زیگ زیگلار "

" انسان آرزومند جهانی است که در آن خیر و شر آشکارا تشخیص دادنی باشند، زیرا در او تمایل ذاتی و سرکش داوری کردن پیش از فهمیدن، وجود دارد

میلان کوندرا "

" چه شکوهی دارد این جهان، در چشم کسی که با دلی آرزومند در زیر آسمان پر جبروت و درخشان به پیش می رود

هنری لانگ فلو "

" من آنچه را که آرزو نمی کنم، آرزو می کنم و از آن چیزی دوری می گزینم که ندارم. من نه می توانم هیچ باشم و نه همه چیز؛ من پل گذر میان آنی که ندارم و آنی که نمی خواهم، هستم.

فرناندو پسوا "

" آرزوهای هر کس نتیجه ی تجربه های زندگی او است.

اریک نیوتن "

" آرزوها زاده ی تصادف نیستند؛ آنها از راه عادت در انسان تکوین می یابند

اریک نیوتن "

" وقتی که انسان با تمام وجود چیزی را آرزو می کند، به روح جهان نزدیکتر است و روح جهان، نیرویی همواره مثبت است

پائولو کوئیلو"

" اگر تو قلبت را خوب بشناسی، هیچ وقت تو را غافلگیر نخواهد کرد؛ چون تو آرزوها و رویاهایش را خواهی شناخت و می توانی آنها را به حساب آوری

پائولو کوئیلو"

" خواسته ها، آرزوهای ما هستند و نیازها، ضرورتهای ما؛ نیازها برای دستیابی به کامیابی و کامروایی، ضروری هستند.

اسپنسر جانسون "

" آرزوهای واپسین دم زندگی، خانه بزرگتر و ثروت بیشتر نیست، بلکه دوست داشتن دیگران، رسیدگی به خود و بهبود روابط با دیگران است.

کن بلانچارد "

" هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش، سترون (عقیم) باقی می ماند

ارد بزرگ "

" آرزوی یک خوشبختی بزرگتر، پیوسته ما را از لذت خوشبختی ای که از آن بهره مند هستیم باز می دارد.

ژان دوال "

" وقتی دوست می داری، دلت می خواهد زنده باشی و وقتی کینه می ورزی، آرزوی مرگ می کنی.

کنفسیوس "

" هدف و آرزوی ما باید به کار انداختن زندگی باشد، نه لذت بردن از زندگی.

مکدف "

" آرزو دارم که تا آخرین لحظه، وجودم ثمره بخش باشد و هنگامی بمیرم که هیچ کاری از من برنیاید.

جرج برنارد شاو "

" آرزو ریشه حیات ماست. اگرچه این ریشه بتدریج حیات ما را می سوزاند، اما همین ریشه مایه زندگی است.

نیچه  "

" مرگ آرزویی جز این ندارد که به وعده‏ای که در صبح زندگی داده است وفا کند. به بیان جدّی‏تر شیرینی و گرمی لبخند مرگ کمتر از لبخند زندگی نیست.

ژرژ برنانوس "

                             ***********************************

اعتماد به نفس:

" تمام چیزی که در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است. مارک تواین " 

 " آنچه فرد تحصیلکرده را از فرد خودآموخته مشخص می سازد، وسعت دانش نیست، بلکه مراتب گوناگون نیروی حیات و اعتماد به نفس است. میلان کوندرا " 

 " نشاط و خوشدلی، اعتماد به نفس شما را تقویت و زندگی را دلپذیرتر می سازد و باعث می شود که اطرافیان شما شادی بیشتری را احساس کنند. خوشدلی به معنی خوش خیالی و فرار از مشکلات نیست، بلکه نشانه ی هوش و ذکاوت شما است. آنتونی رابینز "  

" اعتماد به نفس ضرورتاً تضمین کننده ی موفقیت نیست، اما عدم اعتماد به نفس به یقین باعث شکست می شود. آلبرت بندورا " 

 " بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشید. میکل آنژ " 

 " شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید. کیم وو چونگ " 

 " ایستادگی در برابر سختی ها در شما اعتماد به نفس ایجاد می کند و توانایی شما را نیز افزایش می دهد. برایان تریسی " 

 " در هر زمینه ای هر چه بیشتر یاد بگیرید و دانش خود را بالا ببرید، اعتماد به نفس تان نیز بیشتر می شود. برایان تریسی " 

 " راحت طلبی، دشمن شماره یک شهامت و اعتماد به نفس است. برایان تریسی "  

" هر چقدر کارتان را بهتر انجام دهید، خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت و اعتماد به نفس تان نیز بیشتر خواهد شد. برایان تریسی "  

" تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی. میکل آنژ " 

 " خودباوری در دو دقیقه ی پایانی بازی، از روزها، هفته ها، ماهها و حتی سالها کار سخت سرچشمه می گیرد. راجر استاباک " 

 " گاهی هیچ چیز سودمندتر از عزت نفسی نیست که بر پایه ی برابری و درستی استوار شده باشد. جان ملتون " 

 " کسانی که پیوسته ناآرام اند، عزت نفس شان کم است و خودشان را دست کم می گیرند. ریچارد گرهم " 

 " هنگامی که با خودباوری کم، کارتان را آغاز کنید، امکان اینکه چیزهای تازه ای را بیازمایید، کمتر است. گریس ولد " 

 " خودباوری انسان، برآمده از این است که خود را بر شرایط زمانه چیره ببیند، نه اینکه شرایط بر او چیره باشد. آنتونی رابینز " 

 " اگر قدرت انگاره ی خود را از قید و بند رها کنیم، خودباوری و بینشی در ما ایجاد می شود که محدودیت های گذشته مان را در هم می شکند. آنتونی رابینز "  

" خودباوری، برآمده از عزت نفس و آگاهی است. پاول فریزر " 

 " به خویشتن اعتماد کن، آنگاه راه زندگی را خواهی یافت. گوته "  

" زیانبارترین احساس پس از شکست، از دست دادن اعتماد به نفس و مشکوک شدن به توانایی و صلاحیت خویش است. جان ماکسول "  

" آن کس که خویشتن را تحقیر می کند، در مقام تحقیرگر به خویشتن احترام می گذارد. نیچه "  

" زندگی برای هیچ کس آسان نیست. اما که چه؟ باید پشتکار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشیم. باید باور کنیم که هر یک برای انجام کاری استعداد داریم و آن کار باید انجام شود. ماری کوری "  

" هر بار که در برابر ترس می ایستید، قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پیدا می کنید. باید کاری را انجام دهید که فکر می کنید نمی توان انجام داد. النور روزولت "  

" نخستین و بالاترین پیروزی، تسلط بر خویش است. افلاطون " 

 " اگر خود به خویشتن اعتماد ندارید، دیگران هم به شما اعتماد نخواهند کرد. جان ماکسول " 

 " اصل شجاعت، اتکا به نفس است. شارل دوگل " 

 " آدم خودباور هیچ گاه برای رسیدن به مادیات، ارزشهای انسانی را زیر پا نمی گذارد. اُرد بزرگ "  

                                        ****************************

 

صبر:    

 

" اگر از زندگی سر در می آوردیم، تحمل ناپذیر می شد. خوشبختانه چنین نیست. ما با همان ناآگاهی مثل حیوانات زندگی می کنیم و مانند آنها بیهوده و عبث.

فرناندو پسوا "

" نخستین صفت و تنها ویژگی اساسی لازم برای یک نخست وزیر، صبر و بردیاری و شکیبایی است.

ویلیام پیت "

" ناراحتی های بزرگ نیست که صبر و بردباری نیاز دارد، بلکه این ناراحتی های خرد خرد و جگر سوراخ کن را با تبسم برگزار کردن، به راستی نیازمند روحیه است.

جین وبستر "

" نبوغ چیزی نیست، مگر استعداد فراوان در صبر و شکیبایی.

بوفون "

" هر چه صبر بیشتر باشد، دقت بیشتر است و هر چه دقت بیشتر باشد، موفقیت بیشتر است.

کریستوفر مارلو "

" کسانی که در انتظار زمان نشسته اند، آن را از دست داده اند.

مثل ایتالیایی "

" ادیسون در اختراع 1097 پدیده، بیشترین شکست ها را تحمل کرده است.

برایان تریسی "

" اگر نسبت به دیگران صبور باشیم، پذیرش خطاهای خودمان ساده تر می شود.

پائولو کوئیلو "

" صبر عبارت است از حفظ آرامش برای رسیدن به نتیجه.

ویلیام شکسپیر "

" من می توانم ادعا کنم که در هنر تحمل بار سرنوشت، خواه شادی و خواه محنت، آنقدر مسلط شده ام که سختی ها و رنجها در نهاد من وجد و نشاطی ایجاد می کند که به سعادت نزدیک است.

هلن کلر "

" کسی که تحمل حتی یک بحث درباره ی سیاست بین المللی را ندارد نمی تواند مدعی دموکراسی باشد.

ریچارد رورتی "

" برای رسیدن به هدف، اراده، توان و صبر نیاز است.

حسین بهزاد "

" تنها آرام بخشِ آرزوهای طلایی دو چیز است: صبر و امید.

الکساندر دوما "

" بدون تو تحمل بهشت ممکن نیست و با تو دوزخ، دیگر مکانی جهنمی نیست.

جان اسپارو "

" زنان نه طاقت انجام کار سنگین جسمی را دارند و نه توان فعالیت شدید ذهنی؛ آنها دِین زندگی را نه با آنچه انجام می دهند که با آنچه تحمل می کنند، می پردازند.

شوپنهاور "

" در هنگام لزوم نه تنها مشکلات و حوادث ناگوار را صبورانه بپذیر و تحمل کن، بلکه آنها را دوست بدار.

نیچه "

" در دل هر موفقیت، تحمل سختی و ناملایمات نیز وجود دارد .

جان ماکسول "

" تحمل دردی مضاعف آسانتر از دردی واحد است.

نیچه "

" امروزه همه می دانند که تحمل انتقاد نشانه بارز فرهنگ است.

نیچه "

" خطاهای دیگران را، چون خطاهای خود تحمل کن.

فنلن "

" یقین داشته باش آن کسی که عیبهای تو را در خلوت باز گو می کند، دوست تو است. زیرا خود را باخشم و کینه تو روبرو می سازد و از این کار هیچ باک ندارد. انگشت شمارند کسانی که بتوانند چنین وضعی را تحمل کنند. بیشتر مردم خواستار شنیدن ستایشند و این ستایش دوستی یکی از بلاهایی است که بیشتر از هر چیز نوع بشر را می فریبد و جادو می کند.

لرو.لاری "

" زندگی دو نیمه است : نیمه اول در انتظار نیمه دوم و نیمه دوم در حسرت نیمه اول.

اسپنسر جانسون "

" ساعاتی که در انتظار خوشبختی هستیم، لذت بخش تر از دقایقی است که به لذت خوشبختی رسیده ایم.

الیوید کلد اسمیت "

" کلید همه کارها صبر است. شما جوجه را با صبر کردن از تخم مرغ به  دست آورید، نه با شکستن آن.

آرنولد گلاسو "

" با صبر و بردباری، برگ توت تبدیل به پیراهن ابریشمی می شود.

مثل چینی "

                                         *****************************

سختی ها: 

 

" شاید بزرگترین دشواری، همین باشد؛ زندگی چنان که ما می شناختیم پایان یافته، ولی هنوز کسی نیست که بداند چه چیزی جای آن را گرفته است.

پل استر "

" در کنار نردبانی که تا ستاره ها بالا می رود، از انبوه آرزومندان خبری نیست؛ دشواری کار از شمار مشتاقان کاسته است.

کریستیان بوبن "

" درک بسیاری از آدمیان، دشوار است؛ چون یا در چارچوب گفتارشان نمی گنجند، یا روح خود را از دست داده اند.

کریستیان بوبن "

" هیچ چیزی بهتر از این نیست که بتوانید دشواری های مردم را از بین ببرید.

فرانک ترَدیتی "

" برای ساختن آینده ای بهتر، ابتدا ارزش هایی را که امروز برای شما دشواری ایجاد کرده اند، شناسایی کنید و سپس آنها را از بین ببرید.

چاک گلزی "

" هیچ دشواری را نمی توان در همان سطحی که به وجود آمده از بین برد؛ باید یاد بگیریم که نگاهمان را به جهان تغییر دهیم.

آلبرت انیشتین "

" کسانی که به مجردِ برخورد با سختی، کار را رها می کنند، هرگز به جایی نمی رسند.

آنتونی رابینز "

" در هر دشواری، به جنبه های مثبت آن توجه کنید.

شری کارتر اسکات "

" هنگامی که خسته می شوید، اگر پایبند باشید، نخستین اندیشه ای که به ذهن تان می رسد، این است که چگونه آن دشواری را از بین ببرید. ولی اگر پایبند نباشید، نخستین اندیشه ای که به ذهن تان می رسد، این است که چگونه از کار بگریزید.

زیگ زیگلا "

" هر دشواری ای که برایتان پیش می آید، فرصتی برای رشد و پیشرفت در پیش روی شما قرار می دهد.

لستر جی رابینسون سوم "

" هرچند که مادرم برای من دچار سختی های فراوانی شده است، ولی فکر می کنم از آنها لذت نیز برده است.

مارک تواین "

" هیچ انسانی، مادام که در میان رویدادهای درهم و برهم زندگی در تکاپو است، بدون دشواری نخواهد بود.

کارل یانگ "

" افرادی که  نه  گفتن برایشان دشوار باشد، زندگی شان را گم خواهند کرد و قربانی خواسته های کسانی می شوند که از آنها درخواستی داشته اند.

برایان روث "

" از بین بردن دشواری های شخصی، به تنهایی، لذت ویژه ای به همراه دارد.

گیل لیندن فیلد "

" اگر در رویارویی با سختی های زندگی، با نگرش فکر می کنم بتوانم  پیش بروید، بسیار پیش تر از کسانی خواهید بود که از شکست می هراسند.

زیگ زیگلار "

" سخت ترین درسی که باید بیاموزید، این است که به نتایج کنش هایتان وابسته نباشید.

جون بوریسنکو "

" به دشواری می توان دانست که مایل به رفتن هستیم یا نه، زیرا چنان خواب آلوده ایم که نمی فهمیم ناشناخته ها، از شناخته ها تا چه پایه برتر هستند.

هنری لانگ فلو "

" آن را که پارسایی کاری است دشوار، می باید از آن بر حذر داشت تا که پارسایی او را راه دوزخ نشود؛ یعنی، راه پلیدی و آلودگی روان.

نیچه "

" به انجام رساندن کارهای بزرگ دشوار است. اما دشوار تر از آن فرمان دادن به کارهای بزرگ است.

نیچه "

" بیهوده است اگر بخواهیم رمانی را با زینت دادن سبک، «دشوار » کنیم، هر رمانی که شایستگی این کلمه را دارد، هر چقدر روشن و شفاف باشد، بر اثر طنز ذاتی خود، به اندازه ی کافی دشوار است.

میلان کوندرا "

" بسیار مشکل است که آدم بخواهد تمام وقت مراقب خود باشد تا آنچه را احساس می کند نگوید.

جین وبستر "

" وقتی خودت را در یک موقعیت نامساعد می یابی، این اهمیت دارد که به دنبال چیزی بگردی که درست و خوب است، حتی اگر یافتنش دشوار باشد؛ سپس قدرش را بدان و آینده ات را بر پایه ی آن بنا کن.

اسپنسر جانسون "

" سخت است که گذشته را رها کنی؛ اگر از گذشته نیاموخته باشی.

اسپنسر جانسون "

" در زمانه ی ما هر که سخت جدی مبین یک ویژگی یگانه ی اخلاقی باشد، کسانی همانند تئوفراست و مولیر، بیمار شناخته می شود.

نیچه "

                                           **************************

زندگی: 

 

" شاید بزرگترین دشواری، همین باشد؛ زندگی چنان که ما می شناختیم پایان یافته، ولی هنوز کسی نیست که بداند چه چیزی جای آن را گرفته است.

پل استر "

" یک زندگی زیبا آن است که برای سپری کردن اش رنج زیادی را به دوش بکشیم.

یک کولی "

" زندگی، منطق گریز است؛ همه چیز، زندانی زندگی است، به جز منطق بی انتهای دل.

کریستیان بوبن "

" زندگی، دیوانه ای بیش نیست؛ هر گاه دلش بخواهد با نقشه ها، اهداف، محاسبات و باورهای ما مخالفت می کند.

کریستیان بوبن "

" زندگی سرشار از خوشگذرانی، بر چهره ی انسانها همچون مومی بسیار کهنه و زشت اثر می نهد.

کریستیان بوبن "

" می خواهم آنچه را که مردنی است، بیشتر بکُشم، تا زندگی بخش آنچه زنده است باشم. هر اندازه دنیا بیشتر به سیاهی بگراید، نیاز افزون تری به روشنایی خواهد داشت.

کریستیان بوبن "

" یک بار زندگی می کنیم و تنها در زمان زیستِ خود می توانیم آن را بنگاریم. خط خوردگی ها، زخم های زندگی است که پابرجا خواهد ماند.

کریستیان بوبن "

" همه چیز در زندگی تان یک موهبت است؛ یک موهبت والا که به رشد شما کمک می کند.

کارولین پاتِر "

" اگر می خواهید در زندگی تان دگرگونی ایجاد کنید، بخشش به دیگران را بخشی از برنامه ی رشد فردی تان قرار دهید.

راجر کار "

" اندیشه های ما آفریننده ی زندگی مان هستند.

اولین کول "

" نه گفتن را یاد بگیرید تا زمان بیشتر و فضای بیشتری برای بله گفتن به آنچه که از زندگی می خواهید، پیدا کنید.

دان کارلن "

" زندگی ساده به دلیل ثباتی که دارد، سزاوار است. نیروی شما را تقویت می کند و این تصور نادرست را که در هر کاری باید بی نقص و کامل باشید، از بین می برد.

دان کارلن "

" وقتی زندگی تان را ساده کنید، از نظر ذهنی و فیزیکی، فرصت کافی خواهید داشت تا از زندگی تان، مردم و تجربه هایتان به راستی لذت ببرید.

دان کارلن "

" هرچه تجارب زندگی ما بیشتر و کیفیت آنها بالاتر باشد، میزان حق گزینش ما بیشتر می شود و بهتر می توانیم معنای [ =چَم ] هر چیز را دریابیم و توان خود را برای انجام هر کار بسنجیم.

آنتونی رابینز "

" یادتان باشد که نیروبخش ترین قانون این است: با وجود هر پیشامدی، از زندگی خود لذت ببرید.

آنتونی رابینز "

" اگر کامروا نشوید، زندگی، خود به خود و به میزان کافی، شما را دچار رنج خواهد ساخت و نیازی نیست که با ایجاد قوانین سخت، پیوسته خود را دچار رنج و اندوه کنید.

آنتونی رابینز "

" زندگی، پدیده ای دگرگون شونده است، از این رو، قوانین ما باید به گونه ای باشد که به ما اجازه ی سازگاری، رشد و لذت را بدهد.

آنتونی رابینز "

" زندگی، مدرسه ای سالیانه است که هیچ گاه از آن، دانش آموخته نخواهید شد. از این رو فرایندی آموزشی است که ارزش راستین را به هستی می بخشد.

شری کارتر اسکات "

" هیچ بخشی از زندگی نیست که درس نباشد. اگر زنده هستید، درسهایتان را نیز باید بیاموزید.

شری کارتر اسکات "

" زندگی نمی خواهد که ما بهترین باشیم، زندگی می خواهد که بیشترین تلاش را بکنیم.

جاکسون براون جونیور "

" درس زندگی هر کسی همیشه برای خودش، آشکار و روشن است؛ بستگی به این دارد که شخص در آن زمان چه لنزی بر چشم گذاشته باشد.

شری کارتر اسکات "

" اگر به گونه ای ویژه، به تجربه های زندگی تان بنگرید، دریچه ی روح به روی شما باز می شود.

جون کابات زین  "

" به یاد داشته باشید که هر روز و هر دَم از زندگی تان می توانید برگزینید که پر از آرامش، شادی و عشق باشید. این یک گزینش است و گزینش با شما است.

یانی منیییتس "

" برای درست کردن هر چیزی در زندگی تان، تنها باید از یک جا آغاز کنید؛ از درون خودتان.

جو وایتالی "

" شما می توانید آفریننده ی زندگی خودتان باشید.

بیل هریس "

" هر زمان کاری انجام می دهید که به آن دلبستگی دارید، زندگی بسیار آسان تر پیش می رود.

استیسی میو "

" زندگی، بسیار کوتاهتر از آن است که زمان خود را برای کاری هدر دهید که نیاز شما را برآورده نمی کند.

استیسی میو "

" عشق، جوهر زندگی و هدف بنیادین آن است.

لارنت گرنییر "

" لذت بردن از اکنون، برای نگاهداشتِ مثبت اندیشی در زندگی، مورد نیاز است.

لستر جی رابینسون سوم  "

" برای اینکه از زندگی تان کمال لذت را ببرید، باید در لحظه  زندگی کنید.

لستر جی رابینسون سوم "

" هیچ چیز با ارزشی در زندگی، ساده به دست نمی آید.

ریچارد گرهم "

" در هر دم از زندگی تان می توانید اراده کنید راه تازه ای را در پیش بگیرید و خودتان را از شیوه ی اندیشه ی فلج کننده ای که شما را تاکنون، واپس نگه داشته است، رها سازید.

ریچارد گرهم "

" آنچه در زندگی بیشتر مردم، مایه ی اندوه است، این است که بیشتر، می دانند در زندگی خود خواهان چه چیزهایی هستند، ولی به درستی نمی دانند که چه کسی می خواهند باشند.

آنتونی رابینز "

" در زندگی انسان، محدودیت وجود ندارد.

والداس آدامکوس "

" هدف پایانی راه زندگی، رسیدن به خرد است.

شری کارتر اسکات "

" زندگی مان، زمانی صاف و هموارتر می شود که به پیام های درون خود توجه کنیم.

شری کارتر اسکات "

" زندگی بدون ماجرا، شاید امن و بی خطر باشد، ولی این نوع زندگی، نه بافت دارد و نه رنگ.

شری کارتر اسکات "

" زندگی بدون دل و جرأت، زندگی نیست.

هلن کلر "

" هنگامی که سر رشته ی زندگی تان را در دست خود بگیرید، دنیا پاسخ مثبت می دهد و هوش سرشار، برافروخته می گردد.

شری کارتر اسکات "

*********************************

زمان: 

 

" تا زمانی که مطمئن   نشوم، امیدم را از دست نمی دهم.

پل استر "

" هیچ کس نمی داند در زمانهای بحرانی، وفاداری به کدام سو رو می کند.

پل استر "

" همه نیاز به زمان دارند. آدم نباید پیش از اینکه بداند چه می گوید، نتیجه گیری کند.

پل استر "

" زمان، آن گونه آراسته نیست که می پنداریم.

کریستیان بوبن "

" زمانی که می خوانم، چیزی است که [آن را] می جویم؛ در پی چیزی هستم که هنوز دنیا آن را نیالوده باشد.

کریستیان بوبن "

" عشق، زمانی است که براده های اندیشه ی ما مثل آهن ربا به درون دل دیگری بشتابد.

کریستیان بوبن "

" در یک متری خویش با کسی گفتگو می کنیم، ولی گویی سال های نوری از ما دور است.

کریستیان بوبن "

" تا زمانی که به آدمها اهمیت ندهید، برایشان مهم نیست که شما چه اندازه می دانید.

مَت بَکَک "

" هنگامی که ما با چشم بسته اهدافمان را در پیش می گیریم، بیشتر، فرصت های دور از ذهن و شگفت آور را از دست می دهیم.

استیون شَپیرو "

" هنگامی که با دیگران چشم و هم چشمی می کنیم، از خود و ارزش های درونی مان دور می شویم.

کریستی ویتمن "

" هنگامی که آدمهای کامیاب شکست می خورند، به جای اینکه شکست شان را نوعی گرفتاری و امری بازدارنده بدانند، آن را یک دشواری زودگذر، فرصتی برای یادگیری، جای پایی برای پیشرفت، یا یک مسئله ی سراسر نامربوط می دانند.

دنیس ویتلی "

" خشنودی راستین، زمانی فراهم می شود که زندگی را به گونه ای سر راست تجربه کنبد، نه از راه داوری در مورد کارهایی که انجام می دهید.

ارییل کین "

" تنها زمانی می فهمید از دشواری تان بزرگ تر هستید که از آن بیرون بیایید.

رابی استرابینگ "

" وقتی زندگی تان را ساده کنید، از نظر ذهنی و فیزیکی، فرصت کافی خواهید داشت تا از زندگی تان، مردم و تجربه هایتان به راستی لذت ببرید.

دان کارلن "

" عشق راستین، به طور رایج، زمانی به سراغ ما می آید که هرگز چشم داشت آن را نداریم.

دُبرا لِی "

" بزرگترین خشنودی های زندگی، زمانی به دست می آید که انسان بداند در راستای باورهای راستین خود، رفتار کرده است.

آنتونی رابین "

" لگوها با گذشت زمان دگرگون می شوند، شما هم بایستی دگرگون شوید.

شری کارتر اسکات "

" هنگامی که به آنچه نداریم و می خواهیم داشته باشیم، می اندیشیم، از آْنچه داریم، بی خبر می مانیم.

شری کارتر اسکات "

" بهترین راه رسیدن به روشنی، توجه کردن به زمانهایی است که آن را تجربه نمی کنید.

شری کارتر اسکات "

" با لحظه ی اکنون همراه باشید و به آنچه تجربه می کنید، توجه داشته باشید.

شری کارتر اسکات "

" دیرور به تاریخ پیوست، از فردا هم چیزی مشخص نیست، ولی امروز، زمانی است که باید آن را دریافت.

شری کارتر اسکات "

" هر زمان که نتوانید به خواسته ای برسید، بدانید که فرصتی برای آموختن نکته ای مهم از اندیشه ها و رفتارتان به دست آورده اید.

شری کارتر اسکات "

" هر زمان کاری انجام می دهید که به آن دلبستگی دارید، زندگی بسیار آسان تر پیش می رود.

استیسی میو "

***********************

 

تصمیم: 

 

" حتی تصمیم درست اگر خیلی دیر گرفته شود، غلط از آب در می آید.

کرایسلر "

" کسانی که بیش از اندازه فکر می کنند، تهی از اراده و تصمیم اند.

ناپلئون بناپارت "

" تصمیمات ما هستند که سرنوشت ما را تعیین می کنند.

آنتونی رابینز "

" تصمیم گرفتن آسان است ولی نگهداری آن بسیار دشوار است.

دومایر "

" انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد، آزاد است.

فرانسوا ولتر "

" برنامه ریزی بلند مدت ارتباطی به تصمیمات آینده ندارد، بلکه به آینده ی تصمیمات کنونی مربوط می شود.

پیتر دراکر "

" این ترس از انتخاب است که قدرت تصمیم گیری را از ما می گیرد و باعث نوعی ناتوانی در تصمیم گیری می شود.

اسپنسر جانسون "

" هیچ وسیله ای برای تشخیص تصمیم درست وجود ندارد، زیرا هیچ مقایسه ای امکان پذیر نیست.

میلان کوندرا "

" هیچ چیز بیشتر از رهبری که از تصمیم گیری عاجز است، نمی تواند یک تیم را دلسرد کند.

جان ماکسول "

" مردم به همان اندازه احساس خوشبختی می کنند که تصمیم گرفته اند خوشبخت باشند.

لیزکلن "

" به یاد داشته باش که برای موفقیت، بیش از هر چیز به اراده و تصمیم نیاز داری.

آبراهام لینکلن "

" در زمانهای تصمیم گیری است که سرنوشت ما رقم زده می شود.

آنتونی رابینز "

" انسان تا زمانی که تصمیم می گیرد شاد باشد، شاد خواهد بود و هیچ چیز نمی تواند او را باز دارد.

لکساندر سلژنیتسین "

" هرگاه گرفتن تصمیم مهمی را دشوار یافتید بدانید که علتش تنها یک چیز است و آن اینکه تصور روشنی از ارزشهای خود ندارید.

آنتونی رابینز "

" اگر قرار باشد که هرگز تصمیم گیری نکنید، چگونه می توانید در آینده به تصمیمات بهتری برسید؟

پرمود بتر "

" انسان همان جایی است که تصمیم می گیرد باشد.

سارتو "

" از تمام صفاتی که برای پرورش جسم و جان شما سودمند است، هیچ یک به سودمندی تصمیم و اراده نیست.

پوشه "

" درباره طول مدت عمرمان کاری از ما ساخته نیست، اما می توانیم درباره نحوه گذراندن آن تصمیم بگیریم.

جان ماکسول "

" ما تنها به وسیله گرفتن تصمیم قادر به تغییر احساسات خود نیستیم، بلکه اگر در عین حال که تصمیم می گیریم قادر به دگرگون کردن اعمال خود باشیم، نتیجه خواهیم گرفت.

ویلیام جیمز "

" وقتی که تصمیمی گرفته شد و بدون معطلی به مرحله اجرا درآمد، به طور کلی نگرانی و استرس نسبت به نتیجه و سرانجام کار از بین می رود.

ویلیام جیمز "

" اگر روزی تصمیم بگیریم گوش را حتما بر بهترین استدلالها ببندیم، نشانه ای از شخصیتی قوی را در وجود خویش داریم، یعنی خواست گاه و بی گاه حماقت.

نیچه "

" تصمیمات من، باورهای مرا آشکار می سازند.

اسپنسر جانسون "

" ما غالباً تصمیمات نادرستی می گیریم، چون در ابتدا چند پرسش ساده را از خود نمی پرسیم.

اسپنسر جانسون "

" زندگی ما با تصمیم هایی شکل می گیرد که ما در وقت مناسب خودشان، آنها را مهم نمی دانیم.

اسپنسر جانسون "

" هر کاری که تصمیم آن را بگیرید، نصفش را انجام داده اید.

آبراهام لینکلن "

" تصمیم بگیرید که کاری را انجام دهید، آنگاه راه انجام آن را خواهید یافت.

آبراهام لینکلن "

" اول مشورت، دوم تصمیم و سوم انتخاب سه رکن موفقیت هستند.

لوپ دووکا "

" اینکه چه کسی باشید و در چه موقعیتی قرار داشته باشید، بر عهده شما و نتیجه انتخابها و تصمیم گیری های خودتان است.

برایان تریسی "

" نقطه شروع تصمیم های بهتر، نقطه پایان تصمیم های بدتر است.

برایان تریسی "

" کمک گرفتن از دیگران در امر تصمیم گیری، کاری بی فایده و غیر عقلانی است.

اسمایلز "

" اگر تصمیمی داشته باشید، به زودی موفق خواهید شد؛ زیرا آدمی ساخته افکار خویش است و فردا همان خواهد شد که امروز  به آن  می اندیشیده است.

موریس مترلینگ "

" هیچ چیز دشوارتر از تصمیم گیری نیست.

ناپلئون بناپارت "

" آنچه سرنوشت ما را مشخص می کند، شرایط زندگی نیست، بلکه تصمیم های ما است.

آنتونی رابینز "

***************************  

 

هدف: 

 

" زندگی، دیوانه ای بیش نیست؛ هر گاه دلش بخواهد با نقشه ها، اهداف، محاسبات و باورهای ما مخالفت می کند.

کریستیان بوبن "

" هنگامی که اراده می کنید به آرزو و یا هدفی برسید، هرگز اجازه ندهید هیچ کس یا هیچ چیزی شما را بازدارد.

اریک تیلر "

" هر آرزو و هدفی که داشته باشید، ممکن است از راههایی که فراتر از مرز انگاره ی شما است به حقیقت تبدیل شوند.

دایانا رابینسون "

" مهم، مسیر سفری است که می پیمایید، نه هدف آن.

یانی منیییتس "

" هدف پایانی راه زندگی، رسیدن به خرد است.

شری کارتر اسکات "

" ارزشها، نیروهایی هستند که در پیش روی ما قرار دارند و ما را به گرفتن تصمیم هایی وا می دارند که جهت و هدف نهایی زندگی ما را روشن می سازند.

آنتونی رابینز "

" تنها راه دستیابی به نیک بختی درازمدت آن است که بر مبنای بزرگترین آرمانهای خود زندگی کنیم، یعنی هدف راستین خود را بشناسیم و بر پایه ی آن به کنش بپردازیم

آنتونی رابینز "

" مویسقی، تمرکزی را که انسانها در راه رسیدن به هدف هایشان به آن نیاز دارند، برایشان فراهم می کند.

مارشا برایتِن باخ "

" گر هر روز راه را عوض کنی هرگز به مقصد نمی رسی.

بالانش "

" من به هیچ وجه اجازه نمی دهم که شرایط مرا ناامید کند. سه چیز لازم برای رسیدن به یک هدف با ارزش عبارت است از : کار ، استقامت و عقل سلیم.

توماس ادیسون "

" هدف های بزرگ، انگیزه های بزرگ ایجاد می کنند.

آنتونی رابینز "

" ما باید در زندگی دارای هدف عالی بوده و افق بالاتری را بنگریم زیرا بدون هدف زیستن ثمره ای جز خستگی ندارد.

فرانسوا ولتر "

" برای رسیدن به هر هدف مهم، باید دست از آسایش شست.

اسمیت "

" اگر می خواهید با آسودگی خاطر به رختخواب برگردید، با هدف از آن برخیزید.

جورج لوریمر "

" تنها مقصود ما در زندگی، عشق ورزیدن به یکدیگر است. اگر از عهده این مهم بر نمی آییم، دست کم بکوشیم تا یکدیگر را نیازاریم.

دالای لاما "

" توانگران پیش از آنکه به اهداف خود برسند، در آینه ی دل، خود را توانگر دیده اند.

استیون اسپیلبرگ "

" هیچ چیز به اندازه تمرکز انرژی روی تعداد محدودی از هدف ها به زندگی تان توان و نیروی بیشتر نمی دهد.

نیدو کیوبین "

" آن که در بیراهه قدم بر می دارد، آرمان و هدف خویش را گم کرده است.

ارد بزرگ "

" یشتر اشخاص بدون اینکه مقصد معینی را دنبال نمایند، زندگی می کنند و مثل پر کاهی که در روی آب حرکت کند، عمر خود را به آخر می رسانند؛ به جلو نمی روند، جریان آب آنها را می برد.

سه نک "

" کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد، به هیچ یک از آنها نمی رسد، مگر  اینکه  در بین آنها با ارزش ترین را انتخاب کرده و آن را به عنوان هدف خویش برگزیند.

اُرد بزرگ "

" به بیشتر هدفهای بزرگ نمی رسیم، زیرا ابتدا به کارهای پیش پا افتاده توجه می کنیم.

رابرت مک کین "

" با آنکه می دانید به کجا می خواهید برسید، اگر مسیر درستی انتخاب نکنید، هرگز به مقصد نمی رسید.

جان ماکسول "

" رمز موفقیت، پایبندی به هدف در زندگی است.

بنجامین دیزرائیلی "

" در زندگی، دو چیز باید هدف اصلی باشد : نخست رسیدن و به دست آوردن چیزی که می خواهیم و دوم، استفاده کردن و فایده بردن از آن. کسانی که به هدف دوم می رسند، عاقلترین و داناترین اشخاص هستند.

لوگان پیرسال اسمیت "

" به قدری به هدف و منظور خود فکر می کنم و در آن غرق هستم که دیگر زمانی برای کینه توزی ندارم!

لارنس جونز "

" هیچ عاملی نمی تواند افرادی را که دارای ذهنیت درست هستند از رسیدن به هدف و مقصود باز دارد و هیچ عاملی نمی تواند به کسانی که ذهنیت نادرست دارند کمک کند.

توماس جفرسون "

" مهم نیست که هدفهای انسان در حوزه هنر، کسب و کار، مذهب، ورزش یا ارتباط با مردم قرار دارند. تنها راه پیشرفت این است که خطاها در مراحل اولیه باشند، انسان خطا را بپذیرد و در اثر خطا کردن، پس نزند و پیش برود.

جان ماکسول "

" شما با هدفی بزرگ نه تنها نسبت به اعمال و قضاوت خود، بلکه نسبت به خودِ عدالت برتر می شوید.

یچه "

" اگر تیر ما به خال هدف نمی خورد، نباید گناه را به گردن هدف بیندازیم، بلکه باید در درستی کار خود بکوشیم.

آرلاند "

" برای مدیریت زمان خود باید خوشبختی را هدف اصلی زندگی تان قرار دهید.

برایان تریسی "

" موانع چیزهای وحشتناکی هستند که هرگاه شما چشم هایتان را از هدف دور نگاه دارید، آنها را می بینید.

هامیلتون مابی "

" اکثریت مردم موانع و مشکلات را می بینند و تنها اقلیتی به هدفها توجه می کنند. تاریخ، موفقیت گروه اخیر را ثبت می کند، اما آن گروه اکثریت به فراموشی سپرده می شوند.

آلفرد مونتاپرت "

" وقتی به دنبال هدف تازه ای می روید و با مانعی مواجه می شوید، به یاد آورید که از این موانع ، پیش تر هم در زندگی تان بوده است و بر آنها چیره گشته و موفق شده اید

آنتونی رابینز"

" هدف از زندگی این است که از یک حرمت نفس والا برخوردار باشیم و بتوانیم جدا از مهارت یا عدم مهارت در یک تخصص یا زمینه ی خاص و تأیید یا عدم تأیید دیگران، حرمت نفس خود را پاس داریم.

ناتانیل براندن "

" اقبال، نام دیگر پایداری در هدف است.

رالف والدو امرسون "

" برخی بی آنکه بدانند چه چیزهایی در زندگی شان به راستی ارزش دارد، هدفهایی را برای خود تعریف می کنند. به همین دلیل است که وقتی به هدف هایشان می رسند، می پرسند:آیا این دقیقاً همان چیزی بود که می خواستم؟

آنتونی رابینز"

" آنچه را که به دنبالش هستیم خواهیم یافت و آنچه را که از آن می گریزیم از ما خواهد گریخت... حال که می دانیم به خواسته هایمان می رسیم شایسته است که اهداف و آرزوهای ارزشمند را طلب کنیم.

رالف والدو امرسون "

" تنها هدف زندگی، رسیدن به سعادت و کسب لذت است. رسیدن به لذت و خوشی هدفی شایسته و درخور حیات است. بخشش، صلیب و فداکاری، همه در راستای رسیدن به لذت و شادمانی قرار گرفته اند.

لئو نیکولایویچ تولستوی "

" اگر هدف زندگی روشن باشد، دهها راه بن بست نیز نمی تواند ما را از پیش رفتن به سوی آن باز دارد.

ارد بزرگ "

" هدف بدون برنامه برآورده نخواهد شد.

دبلیو جی ردین "

" دانستن هدف زندگی یا دانستن بهترین راه خدمت به خدا کافی نیست، افکار خودت را به عمل درآور؛ راه، خودش را نشان می دهد.

پائولو کوئیلو "

" برای رسیدن به هدف، باید از مرز خستگی گذشت؛ باید نیرومندتر از توان خود بود.

گروتوفسکی "

" افراد با هدف مادی در نیمه اول عمر، سلامتی خود را برای کسب ثروت از دست می دهند و در نیمه دوم عمر، ثروت خود را برای کسب سلامتی از دست می دهند.

کن بلانچارد "

" حدود سه درصد مردم دارای هدف هستند و تنها یک درصد مردم آن را روی کاغذ می آورند.

برایان تریسی "

" خوشبختی، تحقق تدریجی هدف و آرمانی ارزشمند است

برایان تریسی "

" سخت کوشی به معنای آن نیست که دیوانه وار در پی هدفی باشید. باید سعی کنید با نظم و سازماندهی بر ارزش کار خویش بیفزایید

توماس هاکسلی "

" داشتن اهداف روشن و از پیش تعیین شده برای پیشرفت و موفقیت مطلقا ضروری است.

برایان تریسی "

" مهمترین نکته در مورد انگیزه، ایجاد هدف است؛ همواره باید هدفی داشت

فرانس لوریو اسمیت "

" کلید دستیابی به موفقیت بزرگ، پیروزی، احترام و خوشبختی در زندگی این است که بتوانی ذهنت را تمام و کمال روی مهمترین کار یا هدفی که داری متمرکز کنی، آن را درست انجام دهی و تا زمانی که تمام نشده، دست از کار نکشی.

 برایان تریسی "

" اگر تخم های فکری و جسمی هدفی را که در نظر دارید نکارید، علفهای هرزه، خود به خود سبز خواهند شد.

آنتونی رابینز"

" هدفی که به سوی آن می روید و آنچه دارید، معیار حقیقی موفقیت شما نیست. به نظر من، موفقیت، جریان مداومی است که طی آن، مشتاق و آرزومند موفقیت های بیشتری هستیم.

آنتونی رابینز"

" هدف و آرزوی ما باید به کار انداختن زندگی باشد، نه لذت بردن از زندگی.

مکدف "

" هدف خود را باید روی واقعیت ها بنا سازیم.

رالف والدو امرسون "

" یاداشت هدف هایتان بر روی کاغذ، احتمال دستیابی به آنها را 1000% افزایش می دهد

 برایان تریسی "

" آرامش فکری را بالاترین هدف زندگی خویش قرار دهید و بر اساس آن برای زندگی خود برنامه ریزی کنید.

 برایان تریسی "

" کامیابی یعنی تبدیل شدن به آن کسی که می توانید باشید و پیش رفتن به سوی اهداف باارزش.

اسپنسر جانسون "

" کار کردن و زندگی کردن با هدف فقط یک طرح و نقشه ی بزرگ یا برنامه ی زندگی نیست، بلکه یک نگرش عملی برای هر روز از زندگی است.

اسپنسر جانسون "

" هدفهای محدود، زندگی را محدود می سازند.

آنتونی رابینز "

" بکوشید همیشه خود را با هدفهای خود مقایسه کنید، نه با دوستان و همقطاران؛ زیرا همیشه می توان افرادی را یافت که در سطحی پایین تر از ما باشند.

آنتونی رابینز "

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1389 ساعت 11:33 ق.ظ | نویسنده: M | چاپ مطلب 1 نظر


برای نمایش تصاویر گالری کلیک کنید


گالری عکسهای محمد رضایی

آپلود عکس
(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');